29/2012/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 29/2012/NĐ-CP
Trích yếu Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày ban hành 12-04-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip29.2012.ND.CP29.2012.ND.CPDownload