3/2020/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3/2020/TT-BNV
Trích yếu Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 21-07-2020
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT_03_2020TT_03_2020Download