3/2021/TT-BGDDT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3/2021/TT-BGDDT
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Ngày ban hành 02-02-2021
Người ký Phạm Ngọc Thưởng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính kèm
pdf03-BGDDT.signed03-BGDDT.signedDownload