36/2013/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 36/2013/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức
Ngày ban hành 22-04-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf36.2013.VTVL_cong_chuc36.2013.VTVL_cong_chucDownload