36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành 26-11-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
doc36.2014.TTLT.BGDDT.BNV36.2014.TTLT.BGDDT.BNVDownload
pdfVanBanGoc_36.2014.TTLT-BGDDT-BNVVanBanGoc_36.2014.TTLT-BGDDT-BNVDownload