36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật
Ngày ban hành 20-10-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf36-TTLT.signed36-TTLT.signedDownload