38/2019/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 38/2019/NĐ-CP
Trích yếu Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành 09-05-2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf38.9.5.19.signed38.9.5.19.signedDownload