5/2018/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 5/2018/TT-BNV
Trích yếu Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chứcÂm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 09-05-2018
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf05ttbnv05ttbnvDownload