56/2015/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 56/2015/NĐ-CP
Trích yếu Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 09-06-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf56-ND.signed(1)56-ND.signed(1)Download