71/2020/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 71/2020/NĐ-CP
Trích yếu Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày ban hành 30-06-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf71.signed71.signedDownload