72/2018/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 72/2018/NĐ-CP
Trích yếu Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành 15-05-2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf72.signed72.signedDownload