76/2009/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 76/2009/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành 15-09-2009
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip76.2009.ND.CP76.2009.ND.CPDownload