76/2017/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 76/2017/NĐ-CP
Trích yếu Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành 30-06-2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf76.signed76.signedDownload