88/2017/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 88/2017/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 20-07-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf88.signed88.signedDownload