90/2020/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 90/2020/TT-BNV
Trích yếu Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 13-08-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfnghi-dinh-90-2020-nd-cp-chinh-phunghi-dinh-90-2020-nd-cp-chinh-phuDownload