Số lượt truy cập

Tài liệu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
213/KH-SNV 20/10/2021 Sở Nội vụ Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
27/QĐ-SNV 22/04/2021 Sở Nội vụ Ban hành Quy chế vận hành Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
23/QĐ-SNV 07/04/2021 Sở Nội vụ Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
250/KH-SNV 13/11/2020 Sở Nội vụ Ứng dụng công nghệ, thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ, Phát triển chính quyền số năm 2021
217/KH-SNV 29/10/2019 Sở Nội vụ Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020
197/KH-SNV 19/10/2018 Sở Nội vụ Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của Sở Nội vụ
110/QĐ-SNV 15/09/2018 Sở Nội vụ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN...
921/SNV-CCVC 06/08/2018 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng Giáo viên Tiểu học, Mầm non năm 2018
126/BC-SNV 22/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018
123/BC-TTr 16/05/2018 Sở Nội Vụ Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018
122/BC-SNV 16/05/2018 Sở Nội vụ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018
121/BC-SNV 15/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tháng 5/2018
41/KH-SNV 10/05/2018 Sở Nội vụ Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015
117/BC-SNV 02/05/2018 Sở Nội vụ BC sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
113/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2018
111/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Báo cáo Sở kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
98/BC-SNV 23/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018
96/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
95/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Quý I/2018
87/BC.SNV 08/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình thực hiện công tác CCHC tỉnh Hà Tĩnh quý I năm 2018