Số lượt truy cập

Tài liệu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
126/BC-SNV 22/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018
123/BC-TTr 16/05/2018 Sở Nội Vụ Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018
122/BC-SNV 16/05/2018 Sở Nội vụ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018
121/BC-SNV 15/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tháng 5/2018
117/BC-SNV 02/05/2018 Sở Nội vụ BC sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
113/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2018
111/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Báo cáo Sở kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
98/BC-SNV 23/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018
96/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
95/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Quý I/2018
87/BC.SNV 08/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình thực hiện công tác CCHC tỉnh Hà Tĩnh quý I năm 2018
83/BC-SNV 23/02/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác tháng 2, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018
76/BC-SNV 25/01/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác tháng 1, kế hoạch công tác tháng 2 năm 2018
237/BC-SNV 14/11/2017 Sở Nội vụ Kết quả đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới năm 2017
233/BC-SNV 09/11/2017 Sở Nội vụ Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017
183/QĐ-SNV 09/11/2017 Sở Nội vụ Giao phụ trách Ban Tôn giáo Đào Quang Hải
232/BC-SNV 08/11/2017 Sở Nội Vụ Kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
182/QĐ-SNV 08/11/2017 Sở Nội vụ Nâng lương Trần Quang Cảnh - UBND huyện Thạch Hà
180/QĐ-SNV 06/11/2017 Sở Nội vụ Điều động Nguyễn Thị Nguyệt - UBND huyện Hương Sơn
229/BC-SNV 01/11/2017 Sở Nội vụ Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh