Số lượt truy cập

Tài liệu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
209/BC-SNV 27/09/2017 Sở Nội vụ Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017
201/BC-SNV 20/09/2017 Sở Nội vụ Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đậu năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
199/BC-SNV 18/09/2017 Sở Nội vụ Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017
197/BC-SNV 14/09/2017 Sở Nội vụ
193/BC-SNV 12/09/2017 Sở Nội vụ
185/BC-SNV 23/08/2017 Sở Nội vụ Kết quả công tác tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017
90/QĐ-SNV 27/07/2017 Sở Nội Vụ Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Sở Tài chính
89/QĐ-SNV 27/07/2017 Sở Nội Vụ Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND huyện Nghi xuân
88/QĐ-SNV 27/07/2017 Sở Nội Vụ Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp của UBND huyện Vũ Quang
87/QĐ-SNV 24/07/2017 Sở Nội vụ Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu năm 2017
116/QĐ-SNV 23/07/2017 Sở Nội vụ V/v nghỉ hưu đối với Võ Tá Liêu, Phó Chánh Thanh tra sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
130/QĐ-SNV 20/07/2017 Sở Nội vụ Nghỉ hưu đối với Nguyễn Doãn Lợi, Trưởng phòng, phòng quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
129/QĐ-SNV 20/07/2017 Sở Nội vụ Nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Viết Cường, Chánh Thanh tra, sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
128/QQĐ-SNV 20/07/2017 Sở Nội vụ Nghỉ hưu Phạm Ngọc Phượng, Phó trưởng phòng khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.
160/BC-SNV 11/07/2017 Sở Nội vụ Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra
126/QĐ-SNV 10/07/2017 Sở Nội Vụ Phê duyệt Mục lục hồ sơ,tài liệu nộp lưu Phông Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
124/QĐ-SNV 06/07/2017 Sở Nội vụ Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, trang thiết bị cho đơn vị triển khai và quản lý các phần mềm thuộc Dự án: 'Tăng cường...
125/QĐ-SNV 05/07/2017 Sở Nội vụ Điều động biệt phái ông Nguyễn Hải Sơn, Phó trưởng phòng Kiểm soát TTHC thuộc sở Tư pháp đến công tác tại Trung tâm Hành...
123/QĐ-SNV 30/06/2017 Sở Nội vụ Điều động ông Hoàng Tùng Phong, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư- Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Trung...
121/QĐ-SNV 26/06/2017 Sở Nội Vụ Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND tỉnh