Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2038/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022
2045/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Trình dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2021
2044/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức y tế huyện Can Lộc năm 2021
2019/SNV-XDCQ&TCBC 18/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
1993/SNV-XDCQ&TCBC 15/10/2021 Sở Nội vụ Góp ý dự thảo QĐ ban hành QĐ CNNV và CCTC của Sở Giao thông vận tải
1985/SNV-XDCQ&TCBC 14/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1987/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Đoàn Thị Lành)
1989/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
1975/SNV-XDCQ&TCBC 12/10/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
1976/SNV-CCVC 12/10/2021 Sở Nội vụ Thuyên chuyển công tác đối với công chức cấp xã
1951/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng,...
1952/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã
1936/SNV-CCVC 07/10/2021 Sở Nội vụ Thẩm định thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2025
1942/SNV-CCVC 07/10/2021 Sở Nội vụ Hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn...
1932/SNV-CCVC 06/10/2021 Sở Nội vụ Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
1926/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức UBND thành phố Hà Tĩnh (bà Trần Thị Thương)
1915/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự xã
1925/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã
1913/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Giải quyết tình trạng thừa giáo viên
1899/SNV-CCVC 04/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
31/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19/ 2021/QĐ-UBND 16/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện...
12/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện...
4/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học...
1/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục...
3/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học...
2/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học...
90/2020/TT-BNV 13/08/2020 Chính phủ Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
3/2020/TT-BNV 21/07/2020 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ,...
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
04/2019/TT-BNV 24/05/2019 Bộ Nội vụ Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công...
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và...
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Chính phủ Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ...
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
5/2018/TT-BNV 09/05/2018 Bộ Nội vụ Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chứcÂm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành...
04/2018/TT-BNV 27/03/2018 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công...