PrintAaa

Chính phủ bãi bỏ quy định thi thăng hạng viên chức

13:35 20/12/2023

Theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành, các quy định liên quan đến thi thăng hạng viên chức được bãi bỏ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức.

Trong đó, Điều 39 Hình thức, nội dung và thời gian thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nay được sửa đổi thành Nội dung, hình thức xét thăng hạng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ các quy định liên quan về thi thăng hạng viên chức sau đây:

- Bãi bỏ: Khoản 3, Khoản 4 Điều 37; Khoản 6 Điều 62; Khoản 4 Điều 63 và Khoản 4 Điều 64.

- Bãi bỏ cụm từ: “thi hoặc”, “dự thi hoặc” tại Khoản 2 Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Khoản 3 Điều 62, Khoản 2 Điều 67.

Về điều khoản thi hành, Nghị định nêu rõ, trường hợp đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 07/12/2023 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 07/12/2023. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm thủ tục hành chính

 Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023, đại diện Bộ Nội vụ đã trao đổi với báo chí về việc bỏ thi thăng hạng viên chức.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được thực hiện từ khi có Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 đến nay.

Trong quá trình tổ chức thi, có một số khó khăn như sau: Thứ nhất, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hiện hành, đã phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương ban hành các tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức thi nhưng hiện nay các bộ, ngành chưa ban hành thông tư. Mới có một vài bộ, còn một số bộ chưa ban hành thông tư.

Viên chức tập trung chủ yếu ở ngành giáo dục, y tế, khoa học công nghệ là những ngành chưa ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức thi, do vậy rất khó để tiến hành tổ chức thi.

Thứ hai là việc chưa quy định được nội dung thi dẫn tới thi chưa sát với yêu cầu vị trí việc làm cũng như công việc của viên chức. Chính vì vậy, thi còn hình thức và không phản ánh được thực chất của việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức qua thi đánh giá.

Thứ ba, viên chức được quy định vị trí việc làm chưa rõ ràng, mà số lượng viên chức rất lớn, khoảng gần 2 triệu viên chức trong cả nước. Việc tổ chức thi hằng năm rất khó, số lượng tổ chức thi được rất ít.

Do vậy, những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện xếp hàng dài chưa được thi, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao trình độ, quyền lợi chính đáng của đội ngũ viên chức, đặc biệt là giáo viên.

Vấn đề khó nữa là trong việc thi có tiêu chuẩn điều kiện là phải có chứng chỉ chuyên ngành. Ví dụ phóng viên báo chí muốn thi nâng ngạch báo chí phải có chứng chỉ chuyên ngành báo chí; tương tự, bác sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta chưa tổ chức được việc học những lớp này thì chưa có chứng chỉ và chưa đủ điều kiện dự thi. Đây là rào cản, hạn chế trong quá trình thi.

"Quá trình thi rất tốn kém, phải chi phí rất nhiều cho ban tổ chức thi, thí sinh cũng phải bỏ thời gian ôn thi, đi lại tốn kém và chi phí xã hội rất lớn. Nếu chúng ta bỏ việc thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội và đặc biệt hạn chế, giảm được thủ tục hành chính". Ông Minh chia sẻ. 

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

 
  •