PrintAaa

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

16:00 28/01/2022
pdf01.28.-Ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-KTXH-nam-2022-(28.01.2022_15h54p05)_signed01.28.-Ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-KTXH-nam-2022-(28.01.2022_15h54p05)_signedDownload