PrintAaa

Tập trung thực hiện một số nội dung Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16:05 23/04/2021
pdf01._CV-CHI-DAO-CONG-TAC-BAU-CU(23.04.2021_16h14p21)_signed01._CV-CHI-DAO-CONG-TAC-BAU-CU(23.04.2021_16h14p21)_signedDownload