PrintAaa

Văn bản HĐBC quốc gia về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

16:23 10/05/2021