PrintAaa

THÔNG BÁO Thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

11:00 25/05/2022
docxPhieu-dang-ky-du-tuyen-cong-chuc-126Phieu-dang-ky-du-tuyen-cong-chuc-126Download
xlsxPL-chi-tieu-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2022-821PL-chi-tieu-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2022-821Download
pdfTB-thi-tuyen-cong-chuc-2022(25.05.2022_16h18p18)_signedTB-thi-tuyen-cong-chuc-2022(25.05.2022_16h18p18)_signedDownload