PrintAaa

Thông báo triệu tập công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

19:16 01/02/2021
pdf01.02.2021.-TB-trieu-tap-Thi-sinh-tham-du-thi-nang-ngach-vong-2(01.02.2021_17h38p04)_signed01.02.2021.-TB-trieu-tap-Thi-sinh-tham-du-thi-nang-ngach-vong-2(01.02.2021_17h38p04)_signedDownload
pdfDS-kem-TB-thi-sinh-du-DK-thi-vong-2DS-kem-TB-thi-sinh-du-DK-thi-vong-2Download