PrintAaa

Thông báo triệu tập công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

19:02 01/02/2021
pdf01.02.2021.Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-tham-du-vong-2(01.02.2021_17h36p12)_signed01.02.2021.Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-tham-du-vong-2(01.02.2021_17h36p12)_signedDownload
pdfDanh-sach-phong-thi-chuyen-vien-chinh-vong-2Danh-sach-phong-thi-chuyen-vien-chinh-vong-2Download