PrintAaa

Thu hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

09:27 26/01/2021
zipvbdi_117_SNV_CCVCvbdi_117_SNV_CCVCDownload
pdfCV-thu-ho-so-KP-thu-hut-theo-ND-140(26.01.2021_10h12p30)_signedCV-thu-ho-so-KP-thu-hut-theo-ND-140(26.01.2021_10h12p30)_signedDownload