PrintAaa

Bộ Nội vụ xây dựng đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, tỉnh

09:21 05/11/2022

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa gửi báo cáo Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực Nội vụ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ảnh minh hoạ

 

Liên quan đến việc giải quyết công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp, Bộ trưởng cho biết, đến ngày 31/12/2021, cả nước có 10.599 đơn vị hành chính cấp xã và có tổng số 212.606 cán bộ công chức, so với năm 2015 giảm 20.833 người, trong đó, tỷ lệ chuyên môn Đại học trở lên 82,5%.

Cũng theo Bộ trưởng, đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, với tổng số người hoạt động không chuyên trách 405.032 người, giảm 468.155 người (tương ứng giảm 53,61% so với năm 2015).

Một trong những tồn tại, hạn chế được Bộ trưởng Nội vụ chỉ ra, dù có một số chức danh công chức cấp xã được bố trí nhiều hơn 1 người, nhưng thực tế số lượng cán bộ được bố trí vẫn cao hơn số lượng công chức trong tổng số biên chế được giao theo phân loại đơn vị hành chính. “Nhiều địa phương kiến nghị sửa đổi quy định này cho phù hợp, bảo đảm số lượng công chức cấp xã theo quy định ít nhất bằng với số lượng cán bộ cấp xã”, bà Trà cho hay.

Giải quyết bất cập này, Bộ Nội vụ đang xây dựng để trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Thông tin về sắp xếp đơn vị hành chính, theo Bộ trưởng, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước từ 713 đơn vị giảm xuống còn 705 đơn vị (giảm 8 huyện); số lượng cấp xã trong cả nước từ 11.160 đơn vị giảm còn 10.599 đơn vị (giảm 561 xã); số lượng thôn, tổ dân phố từ 136.824 giảm xuống còn 90.508 đơn vị (giảm 46.316 đơn vị).

Về biên chế công chức cấp huyện từ 2.411 giảm xuống còn 2.120 (giảm được 291); cán bộ, công chức cấp xã từ 20.141 giảm xuống còn 13.484 (giảm được 6.657); người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 13.893 giảm xuống còn 6.056 (giảm được 7.837).

Việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021 đã tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước được khoảng 2.008 tỷ đồng. Trong đó, giảm chi của chính quyền cấp huyện và cấp xã là 1.132,63 tỷ đồng và giảm chi đối với các khoản phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được khoảng 876 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ trưởng, còn có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, số lượng người dôi dư do sắp xếp cần tiếp tục giải quyết còn khá nhiều, cấp huyện dôi dư 706 người. Trong đó, đến 30/6, đã giải quyết được 361 người, còn 345 người chưa được sắp xếp, giải quyết. Còn cấp xã dôi dư 9.694 người, sau khi sắp xếp hiện còn dư 3.048 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp là 8.448 người, đã giải quyết được 7.956 người, còn 492 người.

Để giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại, Bộ Nội vụ đang xây dựng trình Thủ tướng xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó phân công rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện, nhằm kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn, bất cập, và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt việc sắp xếp giai đoạn 2022 - 2030.

Nguồn: tienphong.vn