PrintAaa

CHI BỘ TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

17:45 17/08/2022

Ngày 17/8/2022, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Trường Sinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và các đại biểu tham dự Đại hội gồm đại diện các Chi bộ trực thuộc: Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã bám sát Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với sự chủ động, nổ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, viên chức đăng ký và thực hiện bằng việc làm cụ thể; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho viên chức đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và dự báo những thách thức lớn trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai Chính phủ điện tử cùng với sự ra đời của trục liên thông văn bản quốc gia, ngành lưu trữ buộc phải chuyển đổi số để bắt kịp với xu thế của thời đại, hướng tới xây dựng Chính phủ số, Chính phủ không giấy tờ, đây được coi là bước ngoặt “Cách mạng” trong ngành lưu trữ.

Đồng chí Bùi Hồng Lĩnh thông qua Báo cáo kiểm điểm Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Trường Sinh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, biểu dương về công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo; các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi viên chức đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo, chất lượng tốt. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ, Chi ủy sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Mai Trường Sinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành chi bộ và bầu đồng chí Bùi Hồng Lĩnh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí  Đinh Thị Cẩm Thơ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025

Đại diện các Chi bộ trực thuộc Sở tặng hoa chúc mừng.

 

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Thị Thái Hòa, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh