PrintAaa

Hội thảo Báo cáo kết quả kỳ thi thử kỹ thuật phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức

18:42 11/01/2024

Sáng ngày 11/01/2024, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả kỳ thi thử kỹ thuật phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Tuấn Ninh - Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ); ông Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trưởng ban Ban xây dựng đề và đáp án; ông Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Trưởng ban Ban thẩm định câu hỏi và đáp án; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Đại học Bách khoa Hà Nội; cùng toàn thể các thành viên Ban xây dựng và thẩm định câu hỏi và đáp án.

Về phía Nhật Bản, tham dự trực tuyến có ông KANAMORI Takashi, Trưởng ban Quan hệ quốc tế, Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản; ông WATANABE Mitsuaki, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Nhật Bản, Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản; bà YAMAMOTO Minako, Phó ban, thuộc Cục Quản trị Nhà nước và kiến tạo hòa bình, JICA Tokyo; ông MAMI Tomoki, Trưởng nhóm phụ trách dự án quản trị nhà nước, Văn phòng JICA tại Hà Nội, Việt Nam; tham dự trực tiếp tại phòng họp Bộ Nội vụ có ông WAKABAYASHI Yuhi và bà MIZUTANI Yoko - các chuyên gia Nhật Bản từ Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam.

Chuyên gia Nhật Bản trình bày báo cáo từ điểm cầu Tokyo, Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 308/QĐ-BNV ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng chất lượng đầu vào công chức, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình và tâm huyết của các chuyên gia đến từ Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản (NPA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), thông qua Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam, cuối tháng 11/2023 vừa qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức kỳ thi thử kỹ thuật nhằm bước đầu thử nghiệm, đánh giá và rút kinh nghiệm cho việc tổ chức kiểm định chính thức, kỳ thi đầu tiên dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi kiểm định tập trung chất lượng đầu vào công chức là hoạt động hoàn toàn mới, trong đó đổi mới từ hình thức, phương thức tổ chức đến đổi mới nội dung câu hỏi kiểm định. 

Kỳ kiểm định tập trung sẽ diễn ra trên quy mô toàn quốc, định kỳ vào hai thời điểm trong năm (tháng 7 và tháng 11), quyết định chất lượng đầu vào đối với đội ngũ công chức trong tương lai, qua đó cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm của một kỳ thi mang tính chất cấp Quốc gia so với việc từng bộ, ngành, địa phương tổ chức thi tuyển riêng như trước đây. 

Kỳ thi thử kỹ thuật tổ chức vào tháng 11/2023 nhằm mục đích để đánh giá một số điểm mấu chốt, như: Chất lượng xây dựng và thẩm định câu hỏi kiểm định, trong đó lần đầu tiên đề thi có các câu hỏi thuộc nhóm đánh giá năng lực tư duy được áp dụng trong các kỳ thi tuyển công chức tại Việt Nam; nhóm câu hỏi kiến thức chung được đổi mới nhiều so với trước đây; Đánh giá mức độ phù hợp của các câu hỏi và đáp án nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định theo quy định của Nghị định số 06/2023/NĐ-CP thể hiện thông qua phạm vi đánh giá và mức độ cân bằng giữa năng lực tư duy, kiến thức và hiểu biết chung; tương quan giữa độ khó của câu hỏi và thời gian làm bài của thí sinh...; Bước đầu đánh giá về Mức độ đáp ứng của các điều kiện đảm bảo trong quá trình phục vụ tổ chức kỳ thi tập trung.

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Bá Chiến trình bày báo cáo tại Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã trình bày các nội dung, như: Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan về quá trình xây dựng đề thi thử kỹ thuật: kết quả, quy trình tổ chức thi và công tác xây dựng đề và đáp án; Báo cáo phân tích quá trình và kết quả xây dựng câu hỏi và đáp án phần kiến thức chung và phần đánh giá năng lực tư duy trong đề thi kiểm định đầu vào công chức; Đề xuất một số điều chỉnh nội dung xây dựng câu hỏi và đáp án; Đề xuất một số vấn đề về việc chuẩn bị nguồn lực cho tổ chức kỳ thi.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đánh giá những bài học và kinh nghiệm được trao đổi tại hội thảo trên cơ sở thực tiễn rút ra từ kỳ thi thử kỹ thuật là cơ sở rất quan trọng để kịp thời điều chỉnh cách thức, các tiêu chí xây dựng câu hỏi, đáp án, hiệu chỉnh hệ thống công nghệ thông tin trước khi tiến hành triển khai tổ chức kỳ thi kiểm định tập trung chất lượng đầu vào công chức lần đầu tiên trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 Hội thảo Báo cáo kết quả kỳ thi thử kỹ thuật phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức - đại biểu 1

 

 Hội thảo Báo cáo kết quả kỳ thi thử kỹ thuật phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức - đại biểu 2

 Hội thảo Báo cáo kết quả kỳ thi thử kỹ thuật phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức - đại biểu 3

Nguồn: https://moha.gov.vn/