PrintAaa

Hội thảo khoa học "Bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ"

08:59 06/10/2022
Chiều ngày 04/10/2022, tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015 tổ chức Hội thảo khoa học "Bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ".

PGS. TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội thảo khoa học.
Quang cảnh Hội thảo khoa học.
 
Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan đã cùng trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề về bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong đó, đã rút ra những bài học cụ thể từng giai đoạn; việc xây dựng Chính phủ liêm chính; việc xây dựng thể chế hoạt động; cùng các vấn đề quản lý, điều hành về kinh tế; xây dựng chính sách phát triển đội ngũ trí thức; về cải cách, đổi mới giáo dục; việc phát huy lòng dân.
 
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. 
Theo https://www.moha.gov.vn