PrintAaa

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập học viện hành chính quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2024)

09:39 28/05/2024

Sáng ngày 27/5/2024, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (29/5/1959 - 29/5/2024).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Vụ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Học viện qua các thời kỳ và đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến trình bày Diễn văn chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển 65 năm qua của Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện cho biết, Học viện Hành chính Quốc gia: từ một cơ sở bồi dưỡng đơn sơ đặt tại đình làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến nay Học viện đã trở thành một hệ thống rộng mở, hiện diện ở Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động của Học viện ngày càng được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ các nhà giáo, cán bộ khoa học, viên chức của Học viện đã chung sức, đồng lòng, lao động sáng tạo, xây dựng Học viện phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý công.

Thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, từ ngày 01/01/2023, Học viện Hành chính Quốc gia đã là một thực thể có quy mô lớn hơn, đồng bộ hơn; có bước phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý. Cùng với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Học viện đã thực sự trở thành một cơ sở đào tạo các trình độ của giáo dục đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cùng với đó Học viện Hành chính Quốc gia tự hào bởi nhiều thế hệ học viên, sinh viên của Học viện đã và đang giữ những trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội Chính phủ, các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các trường đại học, học viện, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Có thể nói, đến cơ quan, tổ chức nào trong hệ thống chính trị nước ta đều có sự hiện diện và có “dấu ấn” công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua các thế hệ học viên và sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia.

Học viện đã khẳng định được vị thế là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và lãnh đạo, quản lý; đóng góp thiết thực vào quá trình tổ chức, hoạt động và đổi mới nền công vụ đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ phát triển của đất nước. Các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, tự hào về truyền thống lịch sử và những thành tựu đạt được suốt 65 năm qua.

Nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan, tổ chức ở địa phương, đơn vị, cơ sở đào tạo, các tổ chức quốc tế... đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ Học viện trong suốt thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn các bậc lãnh đạo tiền bối, các thế hệ nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động đã gắn bó với sự nghiệp phát triển Học viện, đồng thời bày tỏ tình cảm trân trọng, niềm tin yêu đối với các thế hệ học viên, sinh viên đã và đang nỗ lực nghiên cứu, học tập vì sự phát triển của xã hội và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, những người đã làm cho uy tín và vị thế của Học viện ngày càng tỏa sáng.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện khẳng định, với tất cả niềm tự hào về lịch sử của Học viện, với tấm lòng trân trọng các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm trước sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới, tập thể viên chức, thầy và trò Học viện Hành chính Quốc gia quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, lấy truyền thống làm nền tảng, lấy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí vì sự phát triển chung của Học viện làm động lực, làm giá trị chung.

Trên cơ sở giá trị chung đó, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phát huy mạnh mẽ vai trò của trung tâm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi Lễ

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu và những đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước trong suốt 65 năm qua.

Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, hạn chế và nhiều thách thức phía trước, nhưng Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều lợi thế và cơ hội vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới. "Giờ đây, với địa vị pháp lý được nâng cao, nguồn lực được tăng cường, Học viện có nhiều động lực và xung lực mới để thực hiện những bước phát triển đột phá, gặt hái được những thành tựu xuất sắc hơn nữa trong tương lai".

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này; đồng thời giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động Học viện, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Học viện xác định rõ tầm nhìn chiến lược, phát triển có trọng tâm, trọng điểm với nguyên tắc lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động làm nền tảng, lấy người học làm trung tâm, lấy tự chủ Học viện làm động lực, phát huy vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động của Học viện để thực sự trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín ở khu vực và thế giới với các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, bồi dưỡng chuyển giao tri thức. Cần đổi mới tư duy về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng hệ giá trị văn hóa, tri thức và khoa học công nghệ của Học viện để tạo nên một thương hiệu nổi trội, có uy tín ở trong nước và quốc tế; là nơi thu hút công chức, viên chức, học viên, sinh viên trong nước, khu vực, quốc tế tới Học viện để được đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật và luôn tìm thấy ở đây những tri thức đầy giá trị.

Hai là, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị, các văn bản của Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện, hiện đại hóa và thay đổi phương thức, công nghệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Trước hết, cần phải có bước chuyển trong triết lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đó là: chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng tinh hoa, bồi dưỡng nhân tài. Tiếp đó là đổi mới phương thức, cách thức, công nghệ, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên sâu gắn với đời sống công vụ, phải thực sự là cẩm nang tri thức quản trị quốc gia đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nền công vụ trong giai đoạn hiện nay yêu cầu ngày càng cao về năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, bởi vậy Học viện phải là cầu nối để khắc phục, thu hẹp khoảng cách về năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với yêu cầu thực tiễn hoạt động nền công vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, trong tương lai gần, cần nỗ lực phát triển Học viện thành một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về quản lý công, chính sách công theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo với phương châm khoa học chuyên sâu và đổi mới sáng tạo là giá trị cốt lõi trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Muốn đạt được mục tiêu này, Học viện phải có lộ trình chi tiết, cụ thể cho sự phát triển của từng thành tố tạo dựng nên giá trị của mình, tạo nên thương hiệu, bản sắc riêng có của Học viện thực sự nổi bật giữa hàng trăm cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

Bốn là, cần quan tâm đầu tư xứng đáng cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Quá trình toàn cầu hóa, phát triển đất nước, quá trình cải cách hành chính đang đặt ra những câu hỏi lớn cần có lời giải đáp. Học viện cần tập trung làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, kịp thời kiến giải các vấn đề phát triển, các điểm nghẽn của phát triển, cung cấp những luận cứ khoa học đáng tin cậy và thuyết phục cho quá trình hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trước hết và trực tiếp là các vấn đề của nền hành chính nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Năm là, cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ thu hút nguồn lực cho sự phát triển, bồi dưỡng giảng viên mà còn mở ra cơ hội để khẳng định năng lực của Học viện, trao đổi tri thức và làm giàu thêm tri thức quản lý của nhân loại.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ thầy giáo, cô giáo của Học viện. Các thầy giáo, cô giáo của Học viện cần thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ đối với người làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ “phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc” và “phải học thêm mãi mới làm được công việc huấn luyện của mình” để các thầy giáo, cô giáo của Học viện phải thực sự là những người trí tuệ, mẫu mực nhất khi đứng trên bục giảng. Cùng với việc chăm lo, phát triển giảng viên, Học viện cần quan tâm thu hút nhiều hơn chuyên gia, các nhà quản lý có uy tín về chính sách công, quản trị công, hành chính công và các ngành lĩnh vực liên quan có thể tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng để Học viện thực sự mẫu mực về thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách và phát triển nhân lực. 

Bảy là, Học viện Hành chính Quốc gia cần có lộ trình cụ thể để phát triển Học viện số nhằm hiện đại hóa quá trình đào tạo, bồi dưỡng góp phần xóa nhòa những giới hạn về không gian, thời gian trong đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức, được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vào bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu.

Nguyên Phó Giám đốc Học việnChủ tịch Hội Cựu giáo chức Nguyễn Hửu Khiển phát biểu tại buổi Lễ

Cũng Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Nguyễn Hữu Khiển chúc mừng Học viện tròn 65 xây dựng và phát triển. GS.TS Nguyễn Hữu Khiển cũng cho biết: Học viện Hành chính Quốc gia đã trải qua nhiều giai đoạn đan xen giữa khó khăn và thuận lợi, nhưng dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào, lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện đều đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ và Bộ Nội vụ giao. Các hội viên Hội Cực giáo chức Học viện luôn quan tâm và ủng hộ sự đổi mới, phát triển của Học viện, luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Học viện khi cần thiết.

Học viên Phạm Văn Bình – Đại diện học viên các khóa bồi dưỡng của Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Học viên khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Phạm Văn Bình xúc động chia sẻ, với những bề dày thành tựu của Học viện Hành chính Quốc gia đã có, chắc chắn sẽ thực hiện thành công sứ mệnh, đóng góp cho sự phát triển của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, hướng tới nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, thay mặt cho các học viên đang học tập, nghiên cứu tại Học viện đồng chí bày tỏ lời tri ân với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng toàn thể đội ngũ các thầy, cô giáo, viên chức đã hết lòng vì sự nghiệp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nhiều thập kỷ qua.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Một trong số những tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia​

 

Một trong số những tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia

Nguồn: www.moha.gov.vn

Quang cảnh