PrintAaa

Hà Tĩnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển

11:21 09/04/2015

Tại Thông báo 119/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tư.

 

Một góc thành phố Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung triển khai các công trình trọng điểm bảo đảm đúng và vượt tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cần tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành và nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, có lợi thế lớn của tỉnh. Rà soát lại quy hoạch sản xuất cây trồng, tạo sản phẩm hàng hóa có quy mô lớn, giá trị cao, xây dựng thương hiệu, gắn sản xuất với tiêu thụ trong và ngoài nước.

Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên cơ sở lồng ghép các chương trình xóa đói, giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo.

 

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cần tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh đạt 85.862 tỷ đồng, tăng 28,15% so kế hoạch, tăng 59% so với năm 2013. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, năm 2014 đạt 11.502 tỷ đồng, bằng 212% số thu năm 2013, bằng 234% kế hoạch Trung ương giao. Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2015 đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 146% so cùng kỳ 2013, bằng 20% kế hoạch năm Trung ương giao.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,75% (đầu  năm 2014) xuống còn 7,42% (cuối năm 2014); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 13,95% (đầu  năm 2014) xuống còn 10,34% (cuối năm 2014).

Phan Hiển

Theo chinhphu.vn