PrintAaa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án thành lập thị xã Kỳ Anh

14:13 10/04/2015
Chiều 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Về việc thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường trực thuộc thị xã, được Chính phủ thực hiện dựa trên điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Kỳ Anh. Huyện Kỳ Anh còn lại 76.161,7 ha diện tích tự nhiên và 120.518 nhân khẩu là phù hợp.

Bước tiến vượt bậc của ngành Thuế Kỳ Anh

Thị trấn Kỳ Anh hiện nay sẽ là trung tâm thị xã Kỳ Anh sau này

Tiêu chuẩn thành lập thị xã Kỳ Anh đạt 8/9 tiêu chuẩn, và với việc thành lập 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh đạt đủ 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến thành lập 24 cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của thị xã Kỳ Anh với nhu cầu 132 biên chế cán bộ, công chức. Theo đó, tỉnh sẽ điều chuyển cán bộ, công chức trong nội bộ tỉnh cho thị xã khi được thành lập, đồng thời giữ nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Như vậy, việc thành lập thị xã Kỳ Anh không làm tăng tổng biên chế cán bộ, công chức do tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Nhu cầu vốn đầu tư cho thị xã Kỳ Anh và của huyện Kỳ Anh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giai đoạn 2015-2020 là 2.580 tỷ đồng.

Sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra Đề án của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Bá Tân

Theo baohatinh.vn