PrintAaa

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

08:56 13/07/2018
pdf08.tt.bnv08.tt.bnvDownload