PrintAaa

Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai Kế hoạch khắc phục, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI trong năm 2024 và các năm tiếp theo

13:56 27/05/2024