03/2014/TT-BNV

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 03/2014/TT-BNV
Trích yếu Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010NĐ-CP Nơi nhận
Ngày ban hành 19-06-2014
Người ký Nguyễn Tiến Dĩnh
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành BNV
Đính kèm
pdf03_TTBNV_201403_TTBNV_2014Download