112/2017/NĐ-CP

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 112/2017/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Ngày ban hành 06-10-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf112.signed112.signedDownload