1690/QĐ-UBND

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 1690/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2013-2015)
Ngày ban hành 11-06-2013
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_1690quyet_dinh_1690Download