2474/QĐ-TTg

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 2474/QĐ-TTg
Trích yếu Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành 30-12-2011
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
docQuyet_dinh_2474Quyet_dinh_2474Download