2848/QĐ-UBND

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 2848/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành 20-10-2012
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_2848quyet_dinh_2848Download