29/2016/QĐ-TTg

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 29/2016/QĐ-TTg
Trích yếu Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ngày ban hành 05-07-2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf29.signed29.signedDownload