33/2012/NĐ-CP

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 33/2012/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Ngày ban hành 13-04-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm