78/2017/NĐ-CP

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 78/2017/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
Ngày ban hành 03-07-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf78.signed78.signedDownload