Luật số 53/20035QH11

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu Luật số 53/20035QH11
Trích yếu Luật Thanh niên
Ngày ban hành 29-11-2005
Người ký Nguyễn Văn An
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc31076_L53QH31076_L53QHDownload