Số 12/2011/NĐ-CP

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu Số 12/2011/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
Ngày ban hành 30-01-2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip12.2011.ND.CP.doc12.2011.ND.CP.docDownload