Số 13/CT-TTg

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu Số 13/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành 18-05-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm