03/2016/NĐ-CP

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 03/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Ngày ban hành 05-01-2016
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf03-.signed03-.signedDownload