03/2017/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 03/2017/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành 19-05-2017
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf03.2017.TT-BNV_signed03.2017.TT-BNV_signedDownload