03/2022/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 03/2022/TT-BNV
Trích yếu Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
Ngày ban hành 12-03-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThong_tu_chuyen_doi_vi_tri_cong_tacThong_tu_chuyen_doi_vi_tri_cong_tacDownload