06/2019/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 06/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Ngày ban hành 01-06-2019
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf06.01.06.201906.01.06.2019Download