07/2021/QĐ-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 07/2021/QĐ-BNV
Trích yếu Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Ngày ban hành 31-12-2021
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf07.31.12.21.Thong_tu_quy_dinh_che_do_bao_cao_cong_tac_nganh_Noi_vu07.31.12.21.Thong_tu_quy_dinh_che_do_bao_cao_cong_tac_nganh_Noi_vuDownload